Posts tagged with "bánh cáy"

Những loại bánh làm quà tặng nổi tiếng

Du khách khi đến một địa phương lúc trở về đều mua những thức ngon vật lạ để làm quà cho người thân, bạn bè, và những món bánh luôn được quan tâm đặc biệt. Có lẽ, món quà bánh này “chở”...