Posts tagged with "kiêng kỵ khi tặng quà"

Những kiêng kỵ khi tặng quà

Trao và nhận quà là hành động đẹp biểu hiện cho sự quan tâm mà con người dành cho nhau, vì thế, dĩ nhiên rất nhiều người cho rằng tặng quà thì chủ yếu ở cái “tâm” là chính. Tuy vậy, xét theo góc...