Posts tagged with "nhận quà"

Tặng quà cho đàn ông

Đàn ông phải tiên phong trong việc tặng quà người mình yêu nhưng nói thật đàn ông cũng mong được nhận quà lắm chứ. Cũng biết, đàn ông nhiều tật xấu, đàn ông phải tiên phong trong việc tặng quà...