Posts tagged with "văn hóa tặng quà"

Người nước ngoài nói về văn hóa tặng quà Việt

Một người bạn nước ngoài khi đến làm việc tại Việt Nam đã nói với tôi rằng anh ấn tượng nhất là văn hóa tặng quà của người Việt: Đã không tặng thì thôi, nếu tặng thì nhất định phải khiến...